Hlasem
O designu digitálního produktu

Úvodem bych rád popsal krátký výsek z historie informatiky a digitálního produktu. V roce 1977 byl na trh uveden osobní počítač Apple dvě. Na pracovní stoly kanceláří tak vedle telefonu přibyl nový sofistikovaný přístroj. Počítače jsou revoluční díky velkému rozsahu použití. Displej zobrazuje proměnné ovládací prvky a přizpůsobuje tak svou podobu podle funkcí, které právě provádí. Počítač zobrazuje textové dokumenty, ekonomické grafy, kalendář nebo inventář kontaktů. Flexibilní architektura počítače umožnila vstřebat mnoho samostatných nástrojů jako je pevná linka, rádio nebo hodiny do jednoho.

Steve Jobs, který jako jeden z prvních začal pracovat na malých osobních počítačích, popisoval osobní počítač jako bicykl pro mysl. Podle Steva Jobse je člověk schopen vytvářet nástroje, kterými zvýhodňuje své přirozené schopnosti:

Citace. „Přečetl jsem si studii, která měřila účinnost pohybu různých druhů zvířat na planetě. Kondor použije nejméně energie na kilometr. Lidé přišli s poměrně nevýrazným výsledkem, umístili se ve třetině seznamu. Pak ale někoho z Scientific American napadlo otestovat účinnost pohybu pro člověka na kole. Člověk na kole vyhodil kondora pryč z vrcholu, protože jeho účinnost pohybu je velmi vysoká. To, co znamenal vynález kola pro efektivitu pohybu, bude počítač znamenat pro práci s informací. Je to nejpozoruhodnější nástroj, který jsme kdy vytvořili, a je to ekvivalent kola pro naši mysl.“
Konec citace.

Počítače rozšiřují možnosti intelektuální práce. Při psaní textu nebo editování videa se můžeme vrátit o několik kroků zpět a zase dopředu. Tento volný pohyb v našem pracovním procesu je velmi důležitý pro větší svobodu a kreativitu při psaní. Pro lidi jako já, kteří mají problém se souvislým psaním textu, je možnost neomezeného editování velmi užitečnou funkcí.

Firma Apple pokračovala ve vývoji osobního počítače a v roce 1984 uvedla na trh počítač Macintosh, který byl specifický důrazem na jednoduché ovládání. Přístroj bylo možné ovládat počítačovou myší, která řídila kurzor zobrazený na displeji. Díky tomuto ve své době novému druhu ovládání byly připraveny programy nejen pro účetnictví, ale například i pro malování. Tento komplexní produkt předznamenal rozvoj designu uživatelského rozhraní a tedy silně ovlivnil i podobu mé práce.

Internetové připojení přidalo osobním počítačům další důležitou funkci: displeje se staly plochou, skrze kterou lze procházet sítí informací. Většina práce na internetu se odehrává ve virtuálním prostředí navzájem propojitelných dat. Při nástupu do zaměstnání na dálku nás už nezaujme interiér kanceláří, ale prostředí aplikací, které společnost používá. Informace proudí skrze email, chatovací místnosti a úložiště.

Při realizaci návrhů bakalářské práce jsem došel k překvapivému zjištění, že vytvořit komplexní textový editor je technicky velmi složité. Začal jsem se tedy zabývat otázkou, jak navrhnout první prototyp za pomoci služby třetí strany a propojit tak výhody široce využívaných aplikací s vizí specifického digitálního produktu. Navrhnul jsem tedy design aplikace tak, aby bylo možné importovat text z jiného editoru. Podobným propojením služeb při prototypování můžeme docílit efektivního postupu, který nám ušetří energii.

Například přidáním obrázku do metadat webových stránek zajistíme, aby se při odeslání odkazu ve zprávách objevil název stránky i s obrázkem. Jistým způsobem tak připojíme záložku webových stránek do prostředí sociální sítě. Promyšlenými větami, které obsahují vyhledatelná klíčová slova, můžeme stránku propojit s internetovými vyhledávači, které většina lidí používá při procházení internetu.

Současný trend je vytvářet otevřený software, korporace Amazon jako jedna z prvních otevřela své systémy skrze API. API je zkratka pro Application Programming Interface a označuje rozhraní pro programování aplikací. Jde o sbírku procedur, funkcí, tříd či protokolů nějaké knihovny, které může programátor využívat. API určuje, jakým způsobem jsou funkce knihovny volány ze zdrojového kódu programu. Funkce API programátor používá namísto toho, aby je sám naprogramoval. Pokud mají nástroje otevřené API, můžeme vytvářet specifické pracovní postupy, automatizovat repetitivní úkony, ulehčit spravování profilů na sociálních sítích nebo zpřehlednit interní komunikaci.